Eucharistijos stebuklas įvyko Blano (Blanot) kaime 1331 metais, per Velykas, dalijant Komuniją. Ostijos dalelė nukrito ant staltiesės, dengusios Dievo Kūno stalą ir priimančiųjų rankas. Kunigas norėjo ją paimti, bet negalėjo,…

Žiūrėti

1433 m. lapkričio 30 d. mažoje Pilkųjų atgailautojų brolijos koplyčioje buvo išstatytas Švenčiausiasis Sakramentas nuolatinei adoracijai. Staiga Avinjono miestą užliejo patvinęs Ronas. Du brolijos nariai valtimi pasiekė koplyčią, kur buvo…

Žiūrėti

11/11