1643 metais parapijos bažnyčioje kilus gaisrui, kielikas, kuriame buvo konsekruota Ostija, visiškai išsilydė. Liko tik kieliko kojelė, ant kurios susiformavusiame alavo burbule Ostija liko sveika. Kitą dieną ji buvo konsumuota.…

Žiūrėti

1290 metais per Velykas vienas netikintysis, puoselėjęs priešiškumą tikėjimui ir netikėjęs realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje, sugebėjo paimti konsekruotą Ostiją, norėdamas ją išniekinti. Subadė ją peiliu ir įmetė į verdantį vandenį.…

Žiūrėti

1533 metais iš vienos bažnyčios buvo pavogta komuninė su konsekruotomis Ostijomis. Vagys jas išmetė lauke. Nepaisant smarkios pūgos, po kelių dienų atrastos Ostijos buvo stebuklingai išlikusios sveikos. Stebuklą lydėję gausūs…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas Ulmuose (Les Ulmes) įvyko išstačius Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai. Ostijos vietoje pasirodė vyro pavidalas. Šviesiai rudi plaukai iki pečių, veidas švytėjo, jo rankos buvo sunertos, kūną dengė balta tunika.…

Žiūrėti

1461 metais Rošelėje (La Rochelle) nebylys ir paralyžiuotas berniukas Velykų dieną priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją ir iš karto pasveiko: ėmė vaikščioti ir kalbėti. Autentiškiausias dokumentas, kuriame aprašytas šis stebuklas, tapyto…

Žiūrėti

Sekminių šventės išvakarėse Faverney vienuoliai nusprendė išstatyti Švenčiausiąjį Sakramentą viešai adoracijai. Naktį bažnyčioje kilo gaisras, kuris sunaikino altorių ir kitus kulto reikmenis. Monstrancija su Švenčiausiuoju Sakramentu buvo rasta kybanti ore…

Žiūrėti

Douai eucharistinis stebuklas įvyko, kai kunigui dalijant Komuniją Ostija nukrito ant žemės. Kunigas pasilenkė ją pakelti, bet Ostija pati pakilo ir nusileido ant purifikatoriaus. Po kelių akimirkų pasirodė nuostabus Vaikelis,…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas Dižone (Dijon) įvyko, kai viena moteris nusipirko vogtą monstraciją, kurioje tebebuvo įdėta Ostija. Moteris nusprendė nugramdyti Ostiją peiliu, bet iš jos paplūdo šviežias kraujas, kuris akimirksniu išdžiūvo, palikęs…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklo Bordo (Bordeaux) metu viešai išstatytame tikinčiųjų garbinimui Švenčiausiajame Sakramente pasirodė Jėzus ir ilgiau nei 20 minučių laimino žmones. Dar ir šiandien galima aplankyti Martijako kontempliatyvios bendruomenės „La Solitude“…

Žiūrėti

9/11