2008 m. spalio 12 d. šventojoAntano iš Sokulkos bažnyčioje8.30 val. šventąsias Mišias aukojojaunas vikaras FilipasZdrodovskis (Filip Zdrodowski).Komunijos metu vienam iškunigų, jam nepamačius, iš rankųiškrito Ostija. Tai pastebėti jampadėjo atsiklaupusi moteris,pasiruošusi…

Žiūrėti

„Poznanės mieste 1399 m.trys konsekruotos Ostijosbuvo pavogtos žmonių,kurie smogė joms daiktu,išmušančiu skyles,norėdami jas išniekinti. IšOstijų ėmė lašėti kraujas, ovisi bandymai jas sunaikintibuvo bevaisiai. Tuometpiktadariai, kad nebūtųaptikti, nusprendė jas įmestiį pelkę.…

Žiūrėti

2013 m. gruodžio 25 d.Legnicos Šv. Hiacintobažnyčioje per šventąsiasMišias dalijant Komunijąnetyčia ant žemės nukritoOstija. Ji buvo nedelsiantįdėta į indą su vandeniu iruždaryta tabernakulyje, kaipto reikalauja Kanonų teisėskodeksas. Po kelių dienų…

Žiūrėti

Krokuvos eucharistinisstebuklas yra susijęs sukonsekruotomis Ostijomis,kurios skleidė neįprastairyškią šviesą, kai vagys jaspaslėpė purvinoje pelkėje.Vagys pavogė komuninę supašventintomis Ostijomis išbažnyčios Vavelio kaime(netoli dabartinėsKrokuvos). Galiausiai jiepaliko komuninę ir Ostijaspelkėje už kaimo, kur…

Žiūrėti

1290 m. dėl lietuviųįsiveržimo vienas Glotovokaimo kunigas lauke užkasėsidabrinį auksu dengtąciborijų su jame buvusiakonsekruota Ostija, kuriosnetyčia nepastebėjo. Lietuviųkariuomenė sunaikino kaimąir bažnyčią. Niekas išišgyvenusiųjų nežinojo apiepaslėptą Ostiją. Tik pokelerių metų, ardamas…

Žiūrėti

5/5