Šis eucharistinis stebuklas įvyko 1374 metais Midleburgo šv. Petro bažnyčioje. Per Šventąją Komuniją konsekruota Ostija pavirto kruvinu Kūnu. Jos dalis iki šios dienos saugoma Liuvene, pas tėvus augustinus. Vienuolis Jean…

Žiūrėti

„Nors Eucharistija iškilmingai švenčiama kiekvieną metų dieną, manome, jog būtų teisinga bent kartą metuose iškilmingai pagerbti jos atminimą. Žinoma, galime bet kuriuo metu šauktis Viešpaties savo protu ir širdimi, tačiau…

Žiūrėti

Haselto Šv. Kventino katedroje išstatyta 1317 m. Herkenrode įvykusio eucharistinio stebuklo relikvija. Amžių eigoje ji ne sykį tikrinta, siekiant išsiaiškinti, kokiu būdu stebuklingai išsilaikė konsekruota Ostija, iš kurios tekėjo Kraujas.…

Žiūrėti

Herentalyje (Herentals) kelios pavogtos Ostijos buvo rastos po aštuonių dienų visiškai sveikos, nepaisant lietaus. Ostijas rado lauke šalia triušių urvo, apsuptas ryškios šviesos ir išdėliotas kryžiumi. Kasmet į tą lauką…

Žiūrėti

Seniausi dokumentai, susiję su Švenčiausiuoju Krauju Briugėje (Bruges), siekia 1256 metus. Švenčiausiasis Kraujas tikriausiai priklausė Kristaus Kančios relikvijų grupei, saugotai Imperijos Bukoleono muziejuje Konstantinopolyje (dab. Stambulas). 1203 m. Konstantinopolį apgulė…

Žiūrėti

Briuselio katedroje yra daug meninių paliudijimų apie eucharistinį stebuklą, įvykusį 1370 metais. Nedorėliai pavogė konsekruotas Ostijas ir jas išniekino, badydami peiliais. Iš Ostijų pasipylė Kraujas. Prieš kelis dešimtmečius šio stebuklo…

Žiūrėti

Bua-Senjor-Izaoke per Mišias konsekruota Ostija ėmė kraujuoti ir sutepė korporalą. 1413 m. gegužės 3 d. Kambrės vyskupas Petras d‘Ailly leido gerbti šią relikviją ir rengti iškilmingas procesijas. Pirmoji procesija įvyko…

Žiūrėti

7/7