XV a. Austrijoje būdavo vagiamos konsekruotos Ostijos, todėl kunigai jas laikydavo zakristijose. Nepaisant šių atsargumo priemonių, 1411 metais vagis išnešė konsekruotą Ostiją iš Vaiteno parapinės bažnyčios. Jam einant Ostija nepastebimai…

Žiūrėti

Mažas Seefeld miestelis yra piligrimų traukos centras dėl 1384 metais ten įvykusio Eucharistijos stebuklo. Per Didžiojo Ketvirtadienio Mišias didikas Osvaldas Milseris tikėjosi, kad kunigas duos jam didžiąją, o ne mažąją…

Žiūrėti

Mažas St. Georgenberg-Fiecht kaimelis Ino slėnyje yra labai gerai žinomas dėl 1310 metais ten įvykusio Euchristijos stebuklo. Per Mišias kunigą apėmė abejonės dėl realios Jėzaus esaties konsekruotuose eucharistiniuose pavidaluose. Iškart…

Žiūrėti

3/3