Naujausi įrašai

2008 m. spalio 12 d. šventojoAntano iš Sokulkos bažnyčioje8.30 val. šventąsias Mišias aukojojaunas vikaras FilipasZdrodovskis (Filip Zdrodowski).Komunijos metu vienam iškunigų, jam nepamačius, iš rankųiškrito Ostija. Tai pastebėti jampadėjo atsiklaupusi moteris,pasiruošusi…

Žiūrėti

„Poznanės mieste 1399 m.trys konsekruotos Ostijosbuvo pavogtos žmonių,kurie smogė joms daiktu,išmušančiu skyles,norėdami jas išniekinti. IšOstijų ėmė lašėti kraujas, ovisi bandymai jas sunaikintibuvo bevaisiai. Tuometpiktadariai, kad nebūtųaptikti, nusprendė jas įmestiį pelkę.…

Žiūrėti

2013 m. gruodžio 25 d.Legnicos Šv. Hiacintobažnyčioje per šventąsiasMišias dalijant Komunijąnetyčia ant žemės nukritoOstija. Ji buvo nedelsiantįdėta į indą su vandeniu iruždaryta tabernakulyje, kaipto reikalauja Kanonų teisėskodeksas. Po kelių dienų…

Žiūrėti

Krokuvos eucharistinisstebuklas yra susijęs sukonsekruotomis Ostijomis,kurios skleidė neįprastairyškią šviesą, kai vagys jaspaslėpė purvinoje pelkėje.Vagys pavogė komuninę supašventintomis Ostijomis išbažnyčios Vavelio kaime(netoli dabartinėsKrokuvos). Galiausiai jiepaliko komuninę ir Ostijaspelkėje už kaimo, kur…

Žiūrėti

1290 m. dėl lietuviųįsiveržimo vienas Glotovokaimo kunigas lauke užkasėsidabrinį auksu dengtąciborijų su jame buvusiakonsekruota Ostija, kuriosnetyčia nepastebėjo. Lietuviųkariuomenė sunaikino kaimąir bažnyčią. Niekas išišgyvenusiųjų nežinojo apiepaslėptą Ostiją. Tik pokelerių metų, ardamas…

Žiūrėti

Kerėtoja, norėdama išprovokuoti pragaištingas pasekmes, paprašė vienos moters, kad jai atneštų konsekruotą Ostiją. Moteris nuėjo į šv. Mišias ir per Komunijos dalinimą paslėpė Ostiją po nosine. Kunigas viską matė ir…

Žiūrėti

Rosano vienuolyno bažnyčioje gerbiama Švenčiausiosios Jėzaus Širdies statula, kuri ne kartą kraujavo ir verkė. Natūralaus žmogaus ūgio statulą 1948 metais padovanojo vienas pamaldus žmogus, vykdydamas per II pasaulinį karą duotą…

Žiūrėti

Šį Eucharistijos stebuklą padarė šv. Antanas Paduvietis, išprovokuotas kataro Bonovillo, norėjusio įsitikinti realiu Jėzaus buvimu Eucharistijoje. Pačioje seniausioje šv. Antano biografijoje L‘Assidua tiksliai perteikti Bonovillo žodžiai, kuriais jis metė iššūkį…

Žiūrėti

1774 m. rugpjūčio 29 d. Neapolio arkivyskupijos kurija palankiai atsiliepė apie stebuklingai atrastas ir nepaaiškinamai išsilaikiusias Ostijas, kurios buvo pavogtos iš Patierno šv. Petro bažnyčios 1772 m. vasario 24 d.…

Žiūrėti

9/54