Stebuklingi atvaizdai

1330 metais Kašijoje sunkiai susirgęs valstietis paprašė pakviesti kunigą, kad atneštų Komuniją. Kunigas iš apsileidimo ir visiško abejingumo, užuot įdėjęs Ostiją į komuninę ar bursą, įkišo ją į brevijorių. Atvykęs…

Žiūrėti

Nenuginčijamas Eucharistijos istorinis pagrindas yra Dievo Sūnaus Įsikūnijimas. „Kristaus Kūnas, Marijos Kūnas“, – sako šv. Augustinas. „Marijoje, kaip tobulame paveiksle, Bažnyčia džiaugsmingai mato tai, kuo trokšta ir tikisi būti pati.“…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas Ulmuose (Les Ulmes) įvyko išstačius Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai. Ostijos vietoje pasirodė vyro pavidalas. Šviesiai rudi plaukai iki pečių, veidas švytėjo, jo rankos buvo sunertos, kūną dengė balta tunika.…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas Dižone (Dijon) įvyko, kai viena moteris nusipirko vogtą monstraciją, kurioje tebebuvo įdėta Ostija. Moteris nusprendė nugramdyti Ostiją peiliu, bet iš jos paplūdo šviežias kraujas, kuris akimirksniu išdžiūvo, palikęs…

Žiūrėti

4/4