Eucharistijos stebuklai

Kerėtoja, norėdama išprovokuoti pragaištingas pasekmes, paprašė vienos moters, kad jai atneštų konsekruotą Ostiją. Moteris nuėjo į šv. Mišias ir per Komunijos dalinimą paslėpė Ostiją po nosine. Kunigas viską matė ir…

Žiūrėti

1774 m. rugpjūčio 29 d. Neapolio arkivyskupijos kurija palankiai atsiliepė apie stebuklingai atrastas ir nepaaiškinamai išsilaikiusias Ostijas, kurios buvo pavogtos iš Patierno šv. Petro bažnyčios 1772 m. vasario 24 d.…

Žiūrėti

Ofidos šv. Augustino bažnyčioje saugomos Eucharistijos stebuklo, įvykusio1273 metais, relikvijos. Šį stebuklą, kai Ostija virto gyvu Kūnu, aprašo daug dokumentų: autentiška XIII a. pergamento kopija, perrašyta notaro Giovanni Battista Doria…

Žiūrėti

1560 metais stiprus gaisras sunaikino Morovalio pranciškonų bažnyčią, bet aplenkė komuninėje esančią Ostiją. Komuninė irgi visa sudegė, liko tik jos dangtelis. 1960-aisiais iškilmingai paminėtos 400-osios stebuklo metinės, o miesto Taryba…

Žiūrėti

1604 metų balandžio mėn. Mogore įvyko Eucharistijos stebuklas, kurį aprašė istorikas Petras M. Cossu. Per Mišias du mirtinai nusidėję vyrai numetė ant grindų dvi Ostijas, kurių įspaudai liko akmenyje. Šiam…

Žiūrėti

1356 m. balandžio 25 d. vienas kunigas aukojo Mišias Mačeratos šv. Kotrynos bažnyčioje, kuri priklausė benediktinams. Per Eucharistinės duonos laužymą prieš Komuniją kunigas ėmė abejoti realiu Jėzaus buvimu Eucharistijoje. Jis…

Žiūrėti

Tarp autoritetingiausių dokumentų, kuriuose aprašomas 1294 metais Gruare įvykęs Eucharistijos stebuklas, yra ir vietinio istoriko Antonijaus Nikolečio darbas (1765). Moteris skalbė altoriaus užtiesalus kaimo skalbykloje ant Versiolos kanalo ir staiga…

Žiūrėti

Florencijos Šventojo Ambraziejaus bažnyčioje saugomi dviejų eucharistinių stebuklų, įvykusių 1230 ir 1595 m., relikvijoriai. 1230 m. stebuklo metu išsiblaškęs kunigas po Mišių taurėje paliko kelis lašus konsekruoto vyno. Kitą dieną…

Žiūrėti

Šis Eucharistijos stebuklas įvyko Feraros Šv. Marijos ant Brastos bazilikoje 1171 m. kovo 28 d., šv. Velykų sekmadienį. Kun. Pietro da Verona, bazilikos prioras, aukojo Prisikėlimo ryto šv. Mišias. Tuo…

Žiūrėti

9/47