Eucharistijos stebuklai

2008 m. spalio 12 d. šventojoAntano iš Sokulkos bažnyčioje8.30 val. šventąsias Mišias aukojojaunas vikaras FilipasZdrodovskis (Filip Zdrodowski).Komunijos metu vienam iškunigų, jam nepamačius, iš rankųiškrito Ostija. Tai pastebėti jampadėjo atsiklaupusi moteris,pasiruošusi…

Žiūrėti

„Poznanės mieste 1399 m.trys konsekruotos Ostijosbuvo pavogtos žmonių,kurie smogė joms daiktu,išmušančiu skyles,norėdami jas išniekinti. IšOstijų ėmė lašėti kraujas, ovisi bandymai jas sunaikintibuvo bevaisiai. Tuometpiktadariai, kad nebūtųaptikti, nusprendė jas įmestiį pelkę.…

Žiūrėti

2013 m. gruodžio 25 d.Legnicos Šv. Hiacintobažnyčioje per šventąsiasMišias dalijant Komunijąnetyčia ant žemės nukritoOstija. Ji buvo nedelsiantįdėta į indą su vandeniu iruždaryta tabernakulyje, kaipto reikalauja Kanonų teisėskodeksas. Po kelių dienų…

Žiūrėti

Krokuvos eucharistinisstebuklas yra susijęs sukonsekruotomis Ostijomis,kurios skleidė neįprastairyškią šviesą, kai vagys jaspaslėpė purvinoje pelkėje.Vagys pavogė komuninę supašventintomis Ostijomis išbažnyčios Vavelio kaime(netoli dabartinėsKrokuvos). Galiausiai jiepaliko komuninę ir Ostijaspelkėje už kaimo, kur…

Žiūrėti

1290 m. dėl lietuviųįsiveržimo vienas Glotovokaimo kunigas lauke užkasėsidabrinį auksu dengtąciborijų su jame buvusiakonsekruota Ostija, kuriosnetyčia nepastebėjo. Lietuviųkariuomenė sunaikino kaimąir bažnyčią. Niekas išišgyvenusiųjų nežinojo apiepaslėptą Ostiją. Tik pokelerių metų, ardamas…

Žiūrėti

Kerėtoja, norėdama išprovokuoti pragaištingas pasekmes, paprašė vienos moters, kad jai atneštų konsekruotą Ostiją. Moteris nuėjo į šv. Mišias ir per Komunijos dalinimą paslėpė Ostiją po nosine. Kunigas viską matė ir…

Žiūrėti

1774 m. rugpjūčio 29 d. Neapolio arkivyskupijos kurija palankiai atsiliepė apie stebuklingai atrastas ir nepaaiškinamai išsilaikiusias Ostijas, kurios buvo pavogtos iš Patierno šv. Petro bažnyčios 1772 m. vasario 24 d.…

Žiūrėti

Ofidos šv. Augustino bažnyčioje saugomos Eucharistijos stebuklo, įvykusio1273 metais, relikvijos. Šį stebuklą, kai Ostija virto gyvu Kūnu, aprašo daug dokumentų: autentiška XIII a. pergamento kopija, perrašyta notaro Giovanni Battista Doria…

Žiūrėti

1560 metais stiprus gaisras sunaikino Morovalio pranciškonų bažnyčią, bet aplenkė komuninėje esančią Ostiją. Komuninė irgi visa sudegė, liko tik jos dangtelis. 1960-aisiais iškilmingai paminėtos 400-osios stebuklo metinės, o miesto Taryba…

Žiūrėti

9/52