Apsauga nuo stichijų

1560 metais stiprus gaisras sunaikino Morovalio pranciškonų bažnyčią, bet aplenkė komuninėje esančią Ostiją. Komuninė irgi visa sudegė, liko tik jos dangtelis. 1960-aisiais iškilmingai paminėtos 400-osios stebuklo metinės, o miesto Taryba…

Žiūrėti

Festa di Castello („Tvirtovės fiesta“) kasmet minima nuo 1657 metų. Ji įsteigta atminti Kavos miesto stebuklingą išgelbėjimą nuo maro epidemijos 1656 m. gegužės 25 d. per Kristaus Žengimo į dangų…

Žiūrėti

Pagrindinis šio Eucharistijos stebuklo veikėjas – klebonas kun. Antonijus Reinardis, kuris per savo didelį pamaldumą Eucharistijai išgelbėjo Kanozijaus kaimą nuo užtvindymo, palaiminęs patvinusią Mairos upę Švenčiausiuoju Sakramentu. Daugelis šio įvykio…

Žiūrėti

1902 m. gegužės 8 d. staiga išsiveržė Pelée kalno viršūnėje esantis La Montagne ugnikalnis. Ištekėjusi lava tuoj pat pasiekė San Pjero miestą ir jį visiškai sunaikino. Tačiau tą dieną išsiveržusi…

Žiūrėti

Povandeninis žemės drebėjimas Ramiojo vandenyno pakrantėje 1906 metais atnešė daug žalos įvairiose srityse. Kunigas Bernardino Garsija iš Konsepsijono, kuris tuo metu buvo Panamos mieste, pasidalijo liudijimu apie siaubingą kataklizmą. „Netikėtai…

Žiūrėti

Sekminių šventės išvakarėse Faverney vienuoliai nusprendė išstatyti Švenčiausiąjį Sakramentą viešai adoracijai. Naktį bažnyčioje kilo gaisras, kuris sunaikino altorių ir kitus kulto reikmenis. Monstrancija su Švenčiausiuoju Sakramentu buvo rasta kybanti ore…

Žiūrėti

1433 m. lapkričio 30 d. mažoje Pilkųjų atgailautojų brolijos koplyčioje buvo išstatytas Švenčiausiasis Sakramentas nuolatinei adoracijai. Staiga Avinjono miestą užliejo patvinęs Ronas. Du brolijos nariai valtimi pasiekė koplyčią, kur buvo…

Žiūrėti

7/7