Autorių archyvai: sigitas987

Florencijos Šventojo Ambraziejaus bažnyčioje saugomi dviejų eucharistinių stebuklų, įvykusių 1230 ir 1595 m., relikvijoriai. 1230 m. stebuklo metu išsiblaškęs kunigas po Mišių taurėje paliko kelis lašus konsekruoto vyno. Kitą dieną…

Žiūrėti

Šis Eucharistijos stebuklas įvyko Feraros Šv. Marijos ant Brastos bazilikoje 1171 m. kovo 28 d., šv. Velykų sekmadienį. Kun. Pietro da Verona, bazilikos prioras, aukojo Prisikėlimo ryto šv. Mišias. Tuo…

Žiūrėti

1631 metais neapdairi kaimietukė uždegė sausus šiaudus. Dėl stipraus vėjo ugnis įsisuko į visą Dronero miestelį. Visos pastangos nuslopinti gaisrą buvo bevaisės. Mauricijus da Ceva, vienuolis kapucinas, įkvėptas didelės meilės…

Žiūrėti

Festa di Castello („Tvirtovės fiesta“) kasmet minima nuo 1657 metų. Ji įsteigta atminti Kavos miesto stebuklingą išgelbėjimą nuo maro epidemijos 1656 m. gegužės 25 d. per Kristaus Žengimo į dangų…

Žiūrėti

1330 metais Kašijoje sunkiai susirgęs valstietis paprašė pakviesti kunigą, kad atneštų Komuniją. Kunigas iš apsileidimo ir visiško abejingumo, užuot įdėjęs Ostiją į komuninę ar bursą, įkišo ją į brevijorių. Atvykęs…

Žiūrėti

Pagrindinis šio Eucharistijos stebuklo veikėjas – klebonas kun. Antonijus Reinardis, kuris per savo didelį pamaldumą Eucharistijai išgelbėjo Kanozijaus kaimą nuo užtvindymo, palaiminęs patvinusią Mairos upę Švenčiausiuoju Sakramentu. Daugelis šio įvykio…

Žiūrėti

Kunigas iš Prahos keliaudamas po Italiją celebravo Mišias Bolsenos bazilikoje ir per konsekraciją Ostija buvo perkeista į Kūną. Šis stebuklas sustiprino svyruojantį jo tikėjimą realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje. Šventąjį pavidalą…

Žiūrėti

1412 metais kun. Lazzaro da Veroną, Banjo di Romanjos šv. Marijos bazilikos priorą, celebruojant Šventąsias Mišias apniko abejonės dėl realaus Jėzaus buvimo Švenčiausiajame Sakramente. Ir vos tik jis ištarė vyno…

Žiūrėti

Abiejuose Eucharistijos stebukluose, kurie įvyko Astyje, iš konsekruotos Ostijos ištryško gyvas kraujas. Abu stebuklus patvirtina įvairūs dokumentai. Asčio vyskupas, monsinjoras Scipione Roero, pasirūpino, kad būtų sudarytas stebuklą patvirtinantis notarinis aktas,…

Žiūrėti

9/40