1604 metų balandžio mėn. Mogore įvyko Eucharistijos stebuklas, kurį aprašė istorikas Petras M. Cossu. Per Mišias du mirtinai nusidėję vyrai numetė ant grindų dvi Ostijas, kurių įspaudai liko akmenyje. Šiam…

Žiūrėti

1631 metais neapdairi kaimietukė uždegė sausus šiaudus. Dėl stipraus vėjo ugnis įsisuko į visą Dronero miestelį. Visos pastangos nuslopinti gaisrą buvo bevaisės. Mauricijus da Ceva, vienuolis kapucinas, įkvėptas didelės meilės…

Žiūrėti

Festa di Castello („Tvirtovės fiesta“) kasmet minima nuo 1657 metų. Ji įsteigta atminti Kavos miesto stebuklingą išgelbėjimą nuo maro epidemijos 1656 m. gegužės 25 d. per Kristaus Žengimo į dangų…

Žiūrėti

Pagrindinis šio Eucharistijos stebuklo veikėjas – klebonas kun. Antonijus Reinardis, kuris per savo didelį pamaldumą Eucharistijai išgelbėjo Kanozijaus kaimą nuo užtvindymo, palaiminęs patvinusią Mairos upę Švenčiausiuoju Sakramentu. Daugelis šio įvykio…

Žiūrėti

1643 metais parapijos bažnyčioje kilus gaisrui, kielikas, kuriame buvo konsekruota Ostija, visiškai išsilydė. Liko tik kieliko kojelė, ant kurios susiformavusiame alavo burbule Ostija liko sveika. Kitą dieną ji buvo konsumuota.…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas Ulmuose (Les Ulmes) įvyko išstačius Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai. Ostijos vietoje pasirodė vyro pavidalas. Šviesiai rudi plaukai iki pečių, veidas švytėjo, jo rankos buvo sunertos, kūną dengė balta tunika.…

Žiūrėti

Sekminių šventės išvakarėse Faverney vienuoliai nusprendė išstatyti Švenčiausiąjį Sakramentą viešai adoracijai. Naktį bažnyčioje kilo gaisras, kuris sunaikino altorių ir kitus kulto reikmenis. Monstrancija su Švenčiausiuoju Sakramentu buvo rasta kybanti ore…

Žiūrėti

7/7