1560 metais stiprus gaisras sunaikino Morovalio pranciškonų bažnyčią, bet aplenkė komuninėje esančią Ostiją. Komuninė irgi visa sudegė, liko tik jos dangtelis. 1960-aisiais iškilmingai paminėtos 400-osios stebuklo metinės, o miesto Taryba…

Žiūrėti

Florencijos Šventojo Ambraziejaus bažnyčioje saugomi dviejų eucharistinių stebuklų, įvykusių 1230 ir 1595 m., relikvijoriai. 1230 m. stebuklo metu išsiblaškęs kunigas po Mišių taurėje paliko kelis lašus konsekruoto vyno. Kitą dieną…

Žiūrėti

Abiejuose Eucharistijos stebukluose, kurie įvyko Astyje, iš konsekruotos Ostijos ištryško gyvas kraujas. Abu stebuklus patvirtina įvairūs dokumentai. Asčio vyskupas, monsinjoras Scipione Roero, pasirūpino, kad būtų sudarytas stebuklą patvirtinantis notarinis aktas,…

Žiūrėti

Nenuginčijamas Eucharistijos istorinis pagrindas yra Dievo Sūnaus Įsikūnijimas. „Kristaus Kūnas, Marijos Kūnas“, – sako šv. Augustinas. „Marijoje, kaip tobulame paveiksle, Bažnyčia džiaugsmingai mato tai, kuo trokšta ir tikisi būti pati.“…

Žiūrėti

1533 metais iš vienos bažnyčios buvo pavogta komuninė su konsekruotomis Ostijomis. Vagys jas išmetė lauke. Nepaisant smarkios pūgos, po kelių dienų atrastos Ostijos buvo stebuklingai išlikusios sveikos. Stebuklą lydėję gausūs…

Žiūrėti

5/5