1412 metais kun. Lazzaro da Veroną, Banjo di Romanjos šv. Marijos bazilikos priorą, celebruojant Šventąsias Mišias apniko abejonės dėl realaus Jėzaus buvimo Švenčiausiajame Sakramente. Ir vos tik jis ištarė vyno…

Žiūrėti

XV a. Austrijoje būdavo vagiamos konsekruotos Ostijos, todėl kunigai jas laikydavo zakristijose. Nepaisant šių atsargumo priemonių, 1411 metais vagis išnešė konsekruotą Ostiją iš Vaiteno parapinės bažnyčios. Jam einant Ostija nepastebimai…

Žiūrėti

1461 metais Rošelėje (La Rochelle) nebylys ir paralyžiuotas berniukas Velykų dieną priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją ir iš karto pasveiko: ėmė vaikščioti ir kalbėti. Autentiškiausias dokumentas, kuriame aprašytas šis stebuklas, tapyto…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas Dižone (Dijon) įvyko, kai viena moteris nusipirko vogtą monstraciją, kurioje tebebuvo įdėta Ostija. Moteris nusprendė nugramdyti Ostiją peiliu, bet iš jos paplūdo šviežias kraujas, kuris akimirksniu išdžiūvo, palikęs…

Žiūrėti

1433 m. lapkričio 30 d. mažoje Pilkųjų atgailautojų brolijos koplyčioje buvo išstatytas Švenčiausiasis Sakramentas nuolatinei adoracijai. Staiga Avinjono miestą užliejo patvinęs Ronas. Du brolijos nariai valtimi pasiekė koplyčią, kur buvo…

Žiūrėti

Per šv. Mišias Ludbrege 1411 metais kunigas suabejojo realiu Kristaus Kūno ir Kraujo buvimu konsekruotuose eucharistiniuose pavidaluose. Iškart po konsekracijos vynas pavirto Krauju. Dar ir šiandien ši brangi stebuklingoji Kraujo…

Žiūrėti

Herentalyje (Herentals) kelios pavogtos Ostijos buvo rastos po aštuonių dienų visiškai sveikos, nepaisant lietaus. Ostijas rado lauke šalia triušių urvo, apsuptas ryškios šviesos ir išdėliotas kryžiumi. Kasmet į tą lauką…

Žiūrėti

7/7