„Poznanės mieste 1399 m.trys konsekruotos Ostijosbuvo pavogtos žmonių,kurie smogė joms daiktu,išmušančiu skyles,norėdami jas išniekinti. IšOstijų ėmė lašėti kraujas, ovisi bandymai jas sunaikintibuvo bevaisiai. Tuometpiktadariai, kad nebūtųaptikti, nusprendė jas įmestiį pelkę.…

Žiūrėti

Krokuvos eucharistinisstebuklas yra susijęs sukonsekruotomis Ostijomis,kurios skleidė neįprastairyškią šviesą, kai vagys jaspaslėpė purvinoje pelkėje.Vagys pavogė komuninę supašventintomis Ostijomis išbažnyčios Vavelio kaime(netoli dabartinėsKrokuvos). Galiausiai jiepaliko komuninę ir Ostijaspelkėje už kaimo, kur…

Žiūrėti

1356 m. balandžio 25 d. vienas kunigas aukojo Mišias Mačeratos šv. Kotrynos bažnyčioje, kuri priklausė benediktinams. Per Eucharistinės duonos laužymą prieš Komuniją kunigas ėmė abejoti realiu Jėzaus buvimu Eucharistijoje. Jis…

Žiūrėti

1330 metais Kašijoje sunkiai susirgęs valstietis paprašė pakviesti kunigą, kad atneštų Komuniją. Kunigas iš apsileidimo ir visiško abejingumo, užuot įdėjęs Ostiją į komuninę ar bursą, įkišo ją į brevijorių. Atvykęs…

Žiūrėti

Mažas Seefeld miestelis yra piligrimų traukos centras dėl 1384 metais ten įvykusio Eucharistijos stebuklo. Per Didžiojo Ketvirtadienio Mišias didikas Osvaldas Milseris tikėjosi, kad kunigas duos jam didžiąją, o ne mažąją…

Žiūrėti

Mažas St. Georgenberg-Fiecht kaimelis Ino slėnyje yra labai gerai žinomas dėl 1310 metais ten įvykusio Euchristijos stebuklo. Per Mišias kunigą apėmė abejonės dėl realios Jėzaus esaties konsekruotuose eucharistiniuose pavidaluose. Iškart…

Žiūrėti

Eucharistijos stebuklas įvyko Blano (Blanot) kaime 1331 metais, per Velykas, dalijant Komuniją. Ostijos dalelė nukrito ant staltiesės, dengusios Dievo Kūno stalą ir priimančiųjų rankas. Kunigas norėjo ją paimti, bet negalėjo,…

Žiūrėti

Šis eucharistinis stebuklas įvyko 1374 metais Midleburgo šv. Petro bažnyčioje. Per Šventąją Komuniją konsekruota Ostija pavirto kruvinu Kūnu. Jos dalis iki šios dienos saugoma Liuvene, pas tėvus augustinus. Vienuolis Jean…

Žiūrėti

„Nors Eucharistija iškilmingai švenčiama kiekvieną metų dieną, manome, jog būtų teisinga bent kartą metuose iškilmingai pagerbti jos atminimą. Žinoma, galime bet kuriuo metu šauktis Viešpaties savo protu ir širdimi, tačiau…

Žiūrėti

9/11