1290 m. dėl lietuviųįsiveržimo vienas Glotovokaimo kunigas lauke užkasėsidabrinį auksu dengtąciborijų su jame buvusiakonsekruota Ostija, kuriosnetyčia nepastebėjo. Lietuviųkariuomenė sunaikino kaimąir bažnyčią. Niekas išišgyvenusiųjų nežinojo apiepaslėptą Ostiją. Tik pokelerių metų, ardamas…

Žiūrėti

Šį Eucharistijos stebuklą padarė šv. Antanas Paduvietis, išprovokuotas kataro Bonovillo, norėjusio įsitikinti realiu Jėzaus buvimu Eucharistijoje. Pačioje seniausioje šv. Antano biografijoje L‘Assidua tiksliai perteikti Bonovillo žodžiai, kuriais jis metė iššūkį…

Žiūrėti

Ofidos šv. Augustino bažnyčioje saugomos Eucharistijos stebuklo, įvykusio1273 metais, relikvijos. Šį stebuklą, kai Ostija virto gyvu Kūnu, aprašo daug dokumentų: autentiška XIII a. pergamento kopija, perrašyta notaro Giovanni Battista Doria…

Žiūrėti

Tarp autoritetingiausių dokumentų, kuriuose aprašomas 1294 metais Gruare įvykęs Eucharistijos stebuklas, yra ir vietinio istoriko Antonijaus Nikolečio darbas (1765). Moteris skalbė altoriaus užtiesalus kaimo skalbykloje ant Versiolos kanalo ir staiga…

Žiūrėti

Florencijos Šventojo Ambraziejaus bažnyčioje saugomi dviejų eucharistinių stebuklų, įvykusių 1230 ir 1595 m., relikvijoriai. 1230 m. stebuklo metu išsiblaškęs kunigas po Mišių taurėje paliko kelis lašus konsekruoto vyno. Kitą dieną…

Žiūrėti

Kunigas iš Prahos keliaudamas po Italiją celebravo Mišias Bolsenos bazilikoje ir per konsekraciją Ostija buvo perkeista į Kūną. Šis stebuklas sustiprino svyruojantį jo tikėjimą realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje. Šventąjį pavidalą…

Žiūrėti

Knygoje Šventosios Mergelės Klaros legenda pasakojama apie įvairius šventosios Klaros padarytus stebuklus. Apsakyta, kaip ji padaugino duoną, kaip vienuolyne iš niekur atsirado aliejaus buteliai. Tačiau žymiausias iš visų jos padarytų…

Žiūrėti

Alatrio šv. apaštalo Pauliaus katedroje ir šiandien saugoma 1228 metais įvykusio Eucharistijos stebuklo relikvija – Ostija, pavirtusi Kūnu. Jauna moteris, norėdama laimėti savo sužadėtinio meilę, nuėjo pas kerėtoją, kuri jai…

Žiūrėti

1290 metais per Velykas vienas netikintysis, puoselėjęs priešiškumą tikėjimui ir netikėjęs realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje, sugebėjo paimti konsekruotą Ostiją, norėdamas ją išniekinti. Subadė ją peiliu ir įmetė į verdantį vandenį.…

Žiūrėti

9/11